Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново 25.11.2019 Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново, проведено на 15.11.2019 г. от 14:00 часа.

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново