Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Указания до стопаните, които отглеждат прасета на територията на община Лясковец 31.07.2019 Във връзка с разпространение на заболяването „Африканска чума по свинете” и предвид усложнената епизоотична обстановка на територията на страната е проведено заседание на Централния епизоотичен съвет, като в изпълнение на взетите от него решения, следва в 20 км зони около индустриалните ферми да се преустанови отглеждането на свине в обекти тип „заден двор”. Подобна практика е показала положителни резултати в борбата с разпространението на заболяването на територията на други области в страната. Община Лясковец уведомява стопаните, отглеждани прасета на територията на община Лясковец, незабавно да изпълнят мярката за доброволно клане на животните! Крайният срок по изпълнение на действията е до 02.08.2019 г. След изтичане на този срок се пристъпва към умъртвяване на животните от компетентния орган - Областна дирекция по безопасност на храните, съгласно разпоредбите на чл. 139а от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Важно е собствениците на свине от тип „заден двор” да знаят, е че добитото месо от собствени животни може да се съхранява дълго само след топлинна обработка за минимум 30 минути на 70 градуса по Целзий, достигнати във вътрешността на късовете месо, предвид факта, че вирусът „Африканска чума по свинете” с изключително устойчив при изсушаване, осоляване, пушене, охлаждане и замразяване на месото (съгласно Научно становище за разпространение на Африканската чума по свинете в България, Европа и света на Центъра на риска по хранителната верига). ВАЖНО! Стопаните, които не изпълнят дадените указания в посочения срок, подлежат на глоба или имуществена санкция в размерите предвидени в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Не се изплаща обезщетение на собственици на животни, които не са предоставили животните си за идентификация и изпълнение на мерки по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози!