Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за инвестиционно намерение 11.12.2018 Обява за инвестиционно намерение от "ДИ АУТО 69" ЕООД за строеж на автомивка с капацитет 2 клетки за измиване на МПС в УПИ XXV - за КОО в кв. 157 по плана на гр. Лясковец - Промишлена зона.

Обява за инвестиционно намерение