Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "полски път" 22.11.2018 Заповеди №№ 2186, 2182, 2184, 2185 и 2183 / 20.11.2018 г. във връзка с ползването на имоти с начин на трайно ползване "полски път" в землищата на гр. Лясковец, с. Добри дял, с. Козаревец и с. Мерданя.

Заповеди №№ 2186, 2182, 2184, 2185 и 2183 / 20.11.2018 г.