Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за избор на финансова или кредитна институция 15.11.2018 На основание Решение № 457/25.10.2018 г. на Общински съвет Лясковец и чл. 19 от Закона за обществения дълг (ЗОД), Кметът на Община Лясковец кани всички заинтересовани финансови и кредитни институции за представяне на оферти за участие в процедура за избор на финансова или кредитна институция, за предоставяне на краткосрочен заем на Община Лясковец в размер на 300 000 лв. за финансиране на текущи разходи.

Обявление и приложения