Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново 26.10.2018 Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново, проведено на 25.09.2018 г. от 15:00 часа.

Протокол от общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Велико Търново