Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за обособяване на жилищна зона, в която действат специални правила за движение 16.10.2018 Община Лясковец Ви уведомява, че със Заповед №1891/08.10.2018 г. на Кмета на Община Лясковец се ВЪВЕЖДАТ: Особени правила за движение в жилищна зона, специално устроена територия в населено място, а именно: 1. Обособява се Жилищната зона в гр. Лясковец , с начало от ул. „Стойчо Куркев” №15 до №21 (края на улицата), представляваща специално устроена територия в населено място, която да бъде обозначена като такава на входовете и изходите ѝ с пътни знаци, и в която действат специални правила за движение. 2. В жилищната зона действат следните СПЕЦИАЛНИ ПРАВИЛА: • ПЕШЕХОДЦИТЕ МОГАТ ДА ИЗПОЛЗВАТ ЗА ДВИЖЕНИЕ, А ДЕЦАТА ЗА ИГРА ПЪТЯ ПО ЦЯЛАТА МУ ШИРОЧИНА, БЕЗ НЕНУЖНО ДА ПРЕЧАТ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА; • ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СА ДЛЪЖНИ ДА СЕ ДВИЖАТ СЪС СКОРОСТ НЕ ПО-ГОЛЯМА ОТ 20 km/h, КАТО НЕ ПОСТАВЯТ В ОПАСНОСТ ПЕШЕХОДЦИТЕ И НЕ СЪЗДАВАТ ПРЕПЯТСТВИЯ ЗА ТЯХНОТО ДВИЖЕНИЕ; • ПАРКИРАНЕТО В ЖИЛИЩНАТА ЗОНА Е РАЗРЕШЕНО САМО НА СПЕЦИАЛНО ОБОЗНАЧЕНИТЕ МЕСТА; • ПРИ ИЗЛИЗАНЕ ОТ ЖИЛИЩНА ЗОНА НА ДРУГ ПЪТ ВОДАЧИТЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА СА ДЛЪЖНИ ДА ПРОПУСНАТ УЧАСТНИЦИТЕ В ДВИЖЕНИЕТО, ДВИЖЕЩИ СЕ ПО НЕГО. Ще бъдат монтирани пътни знаци Д15 "Начало на жилищна зона" и Д16 "Край на жилищна зона", с която да се сигнализират съответно входовете и изходите на специално устроена зона в населено място, а именно: на ул. „Стойчо Куркев” № 16 и на ул. „Иван Вазов” до южния край на гаражната група.