Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповеди на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване на споразуменията по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г. 04.10.2018 Заповеди №№ РД-14-115, РД-14-116, РД-14-117, РД-14-118, РД-14-119, РД-14-120 / 26.09.2018 г. и РД-14-121 / 28.09.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново за одобряване на споразуменията по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г. за землищата на територията на община Лясковец.

Заповеди №№ РД-14-115, РД-14-116, РД-14-117, РД-14-118, РД-14-119, РД-14-120 / 26.09.2018 г. и РД-14-121 / 28.09.2018 г. на директора на ОД "Земеделие" - Велико Търново