Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Проект на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник 17.09.2018 На основание чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), в 30-дневен срок от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно изготвения проект на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник, на e-mail: obshtina@lyaskovets.net или в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” №1.

Проект на Процедура за избор на финансова или кредитна институция, или финансов посредник