Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за оспорване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ 31.08.2018 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест от зам. окръжен прокурор от Окръжна прокуратура - Велико Търново срещу Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ, по който е образувано административно дело 630/2018 г. по описа на Административен съд - Велико Търново.     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет – Лясковец