Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за назначаване на комисия по сключването на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019 г. 07.08.2018 Заповед №РД-14-101 / 06.08.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие” - Велико Търново за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за всяко от землищата на територията на община Лясковец за стопанската 2018/2019 г.

Заповед №РД-14-101 / 06.08.2018 г. на Областна дирекция „Земеделие” - Велико Търново