Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение във връзка с констатирани огнища на заболяването Африканска чума по свинете в Европа 31.07.2018 Във връзка с констатирани огнища на заболяването Африканска чума по свинете в Европа и с цел предотвратяване възникването и разпространението на болестта на територията на Република България, Община Лясковец информира жителите на общината, какво трябва да знаят за Африканската чума по свинете, а именно: От 2014 г. в Европа се разпространява много заразната Африканска чума по свинете, която представлява заплаха за милиони домашни и диви свине! Това тежко заболяване не е опасно за човека, но вирусът на Африканската чума по свинете може да се предава чрез хранителни продукти. Затова молим жителите на община Лясковец изхвърлянето на хранителни отпадъци да се извършва само в затворени контейнери за смет! Африканската чума по свинете е силно контагиозно заболяване, което засяга свине от различни възрасти без значение от пола. Високата смъртност по свинете от различните възрастови групи може да породи съмнение както за Африканска чума по свинете, ката и за класическа чума по свинете. Заболяването може да протече в четири форми: свръхостра, остра, подостра и хронична. Свръхострата и острата форма могат да имат следните клинични признаци: • Внезапна смърт почти без клинично проявяване; • Висока температура (40.5 - 42 ºС); • Зачервяване на кожата (видимо само по по-светлите части) - върховете на ушите, опашката, дистална част на крайниците, вентрална част на гърдите и корема; • Намален апетит, апатия и липса на координация в рамките на 24-48 часа преди настъпване на смъртта, предхождана от повръщане, диария и изтечения от очите; • Смърт в рамките на 6-13 до 20 дни; • Аборти; • Смъртността често достига до 100 % (при домашни свине).   Вирусът се предава директно (чрез контакт между болни и здрави животни) или косвено чрез: - хранене с отпадъци, съдържащи заразено свинско месо или месни продукти (вирусът на Африканска чума по свинете е устойчив за 3-6 месеца в сурови месни продукти); - биологични вектори (кърлежи от рода Ornithodoros), които преди това са имали контакт с инфектирани гостоприемници, както и чрез замърсени с вируса материали и повърхности (помещения, транспортни средства, дрехи и др.).   Източници на вируса са: 1. Кръв, тъкани, секрети и екскрети от болни и мъртви животни; 2. Животни, които са оцелели и са се възстановили от инфекцията; 3. Меки кърлежи от род Ornithodoros, инфектирани с вируса; 4. Околна среда: вирусът за Африканска чума по свинете може да персистира във фекалии от свине до 6-10 дни, в месни продукти до няколко месеца, а в замразено месо - с години.   Животните, които могат да заболеят от Африканска чума по свинете са домашните свине и Европейската дива свиня. Към момента не е разработена ваксина срещу Африканската чума по свинете. Профилактиката (биосигурност и хигиенни мерки) и подходящия контрол на потенциални огнища (докладване, строги карантинни мерки, унищожаване) все още са най-добрите мерки за профилактика и борба. За Африканската чума по свинете няма лечение. Мерките за биосигурност са от съществено значение, например: избягване на храненето на прасета с кухненски отпадъци, използване на специално облекло, карантиниране на новопостъпилите животни и отделяне на различните групи животни. Има и други заболявания, чиято симптоматика наподобява характерната за Африканската чума по свинете. Това са: класическата чума по свинете, репродуктивен и респираторен синдриом, червенка, салмонелоза, стрептококова инфекция, лептоспироза, отравяне с кумарин, дерматити и нефропатии. За категорично поставяне на доагнозата Африканска чума по свинете е необходимо да се изпратят проби за лабораторно потвърждаване на заболяването. Насочваме вниманието на стопаните, отглеждащи свине, при съмнение за Африканска чума по свинете да се свържат с ветеринарен лекар и/или официални ветеринарен лекар на община Лясковец. Ако не се сигнализира за съмнение заболяването може да се разпространи лесно по всички животни и други стопанства и да се предизвика опустошителен социално-икономически ефект. Имайте предвид, че е по-добре да се съобщава за съмнителни случаи, които да се окажат отрицателни, отколкото да не се подават сигнали.