Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение във връзка с констатирани огнища на птичи грип на територията на Република България 31.07.2018 Във връзка с констатирани огнища на птичи грип на територията на Република България, Община Лясковец информира жителите на територията на община Лясковец, какво трябва да знаят за птичия грип, а именно:   Какво представлява? ИНФЛУЕНЦАТА или ГРИП при птиците е остро заразно заболяване с почти 100% заболеваемост и смъртност.   Как се проявява при птиците? Заболелите от инфлуенца птици са с разрошени пера, омърлушени, липсва апетит, установява се намалено яйценосене, посиняване и оток на гребена или цялостен оток на главата. Проявяват тежки увреждания на дихателната система - кихане, кашлица, хрипове, изтечение от очите, диария, нервни признаци, парализа и смърт.   Как се разпространява? Болестта се съхранява и пренася от дивите прелетни птици, които ежегодно мигрират. Те не боледуват, а само пренасят причинителя. Предаването на инфекцията става чрез директен контакт със заразени птици или птичи продукти. Поради това, че вирусът може да живее кратко в околната среда, заразяването се осъществява основно чрез контакт с повърхности, прах и др., само ако същите са били прясно заразени (екскременти, термично необработено месо или кръв). При контакт и ползване на едни и същи водоеми с домашните водоплаващи птици причинителят се предава от дивите прелетни птици на домашните водоплаващи. При отглеждане на заразени домашни водоплаващи, същите могат да пренесат болестта на кокошки и пуйки, които заболяват и смъртността при тях може да достигне 100 %. При контакт със заболели птици и неспазване на личната хигиена могат да заболеят стопаните или членовете на техните семейства. Един от пътищата на разпространение на заболяването е неправилното обезвреждане на отпадъците при оползотворяване на пернат дивеч.   Как се диагностицира птичия грип? Диагноза може да се постави само след лабораторни изследвания!   Как да се предпазим? Стопаните, които отглеждат птици в личния двор, трябва да следват строго следните правила: 1. Да не допускат извън двора си по улиците домашните птици, а водоплаващите – във водоеми, обитавани от диви и диви прелетни птици; 2. По възможност да отглеждат разделно в двора си водоплаващите от другите видове птици; 3. При непосредствена опасност от заболяване да отглеждат птиците си в затворени помещения, за да нямат контакт с други свободно живеещи птици (врабчета, гълъби и др.); 4. При поява на каквото и да е заболяване или умиране на птици, стопанинът е длъжен незабавно да уведоми обслужващия го ветеринарен лекар или кмета на населеното място; 5. Да не се пипат заболели и умрели птици с голи ръце, а само с предпазни средства. Да не се допуска контакт на деца с тях!   Собствениците и управителите на промишлени птицевъдни ферми трябва да спазват общите ветеринарно-санитарни мерки, които включват: - дезинфекция на влизащи и излизащи превозни средства във фермите; - забрана за влизане на външни лица във фермите; - ползване на т. нар. „мокри” филтри от персонала пряко зает в производствения процес; - ползване на лични предпазни средства от персонала, пряко зает в производствения процес; - предпазване на фуражните суровини и готовия фураж от контакт със свободно живеещи птици; - водене на регистър на всички работници, пряко заети в производствения процес; - незабавно да сигнализират на обслужващия ветеринарен лекар и на най-близкия държавен ветеринарен лекар за завишена заболеваемост или смъртност при отглежданите от тях птици.   Ловци, дивечовъди, биолози, еколози и други, имащи отношение към дивите и свободно живеещи птици, трябва незабавно да предприемат следното: 1. да уведомят ветеринарно-медицинските специалисти за промяна в поведението на птиците и забелязана смъртност сред тях; 2. да ползват предпазни средства и да спазват лична хигиена при контакти с умрели птици и такива с променено поведение.   ВАЖНО за всички стопани на територията на община Лясковец при каквото и да е заболяване на техните птици, да предприемат следните действия: - Незабавно уведомяване на ветеринарния лекар или кмета на населеното място! - Избягване прекия контакт с живи домашни птици или диви птици! - Избягване прекия контакт с повърхности, замърсени с птичи екскременти! - Да не пипат умрели птици с голи ръце! - Да не се посещават пазари за живи животни и птицеферми!