Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за оспорване на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество 30.07.2018 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че е подаден протест от прокурор от Окръжна прокуратура - Велико Търново срещу Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, по който е образувано административно дело № 521/2018 г. по описа на Административен съд - Велико Търново.     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет – Лясковец