Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Уведомление за инвестиционно предложение 26.07.2018 Уведомление за инвестиционно предложение от „БРОТ МЕЛ“ ЕООД, гр. Горна Оряховица за ПУП-ПП на външна канализация на „Мелничен комплекс със силозно стопанство“ и Технически проект: Външна канализация, п.и. 113053 по КВС, землище Лясковец.

Уведомление за инвестиционно предложение