Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело 17.07.2018 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 29.06.2018 г. Решение № 304/11.06.2018 г. по административно дело № 255/2018 г. постановено от Административен съд - Велико Търново, е отменена разпоредбата на чл.37 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.   Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет – Лясковец  

Решение № 304/11.06.2018 г. по административно дело № 255/2018 г. по описа на Административен съд - Велико Търново