Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело 28.06.2018 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 18.06.2018 г. Решение № 209/25.05.2018 г. по административно дело № 98/2018 г. постановено от Административен съд - Велико Търново, е отменена разпоредбата на чл.49, ал.4 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.   Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет – Лясковец  

Решение № 209/25.05.2018 г. по административно дело № 98/2018 г. по описа на Административен съд - Велико Търново