Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед на Областния управител на област В. Търново относно комплексен и инвестиционен проект на "АРМАКО" АД 15.06.2018 Заповед № ОА04-3569 / 08.06.2018 г. на Областния управител на област В. Търново относно разрешаване изработването и одобряване на техническото задание за комплексен и инвестиционен проект за обект: Присъединяване на "Предприятие за производство на машиностроителни детайли, възли и елементи с административна част и кафе-аперитив" към ЗРУ 20kV на п/ст 110/20/10 kV "Горна Оряховица - Изток".

Заповед № ОА04-3569 / 08.06.2018 г.