Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Информация относно възможностите за възлагане на дейности чрез еднодневни трудови договори или трудови договори за сезонна работа 04.06.2018 Информация на Дирекция „Инспекция по труда”, гр. Велико Търново, насочена към потенциални работодатели - земеделски стопани и потенциални работещи - безработни лица, относно възможностите за възлагане на дейности по прибиране на реколта чрез еднодневни трудови договори или трудови договори за сезонна работа.

Информация относно възможностите за възлагане на дейности чрез еднодневни трудови договори или трудови договори за сезонна работа