Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение във връзка с подаването на предложения за удостояване със звания „Почетен гражданин” и „Заслужил гражданин” 23.05.2018 Във връзка с внасянето на предложения относно удостояване със званията "Почетен гражданин" и носител на "Годишна награда на Община Лясковец" - звания, които по традиция се присъждат на празника на град Лясковец Петровден, уведомяваме: Представителите на неправителствените организации и инициативните комитети, че могат да направят своите предложения за удостояване на граждани с почетната титла в срок до 8 юни 2018 г. /включително/. Със званието Почетен гражданин на Община Лясковец се удостояват приживе или посмъртно граждани със значителни заслуги в областта на икономиката, граждани, които са постигнали изключителни резултати в областта на образованието и духовната сфера, граждани с национален принос в областта на спорта, за проявен изключителен героизъм и доблест, дарители, крупни инвеститори и при други заслуги от обществена значимост и от стратегическа важност за устойчивото развитие на Общината. Съгласно правилника на Общински съвет се подават и предложения за удостояване с Годишна награда на Община Лясковец граждани, фирми и организации за заслуги към Община Лясковец в областта на духовността културата; образованието и науката; бизнеса и икономиката; здравеопазването и социалните дейности; спорта. Предложенията трябва да бъдат придружени от подробни мотиви и кратка биографична и делова справка за лицата, които се предлагат за носители на почетния знак и годишната награда. Прилагат се също и копия от документи, удостоверяващи постиженията на кандидата. Предложенията се адресират до Председателя на Общински съвет – Лясковец и до Кмета на Община Лясковец.