Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за въвеждане на временна организация на движението в района на ж.п. прелез в с. Козаревец 08.05.2018 Община Лясковец, Ви уведомява, че въвежда временна организация на движението (ВОД) при извършване на механизиран ремонт на железния път в района на ж.п. прелез на км 304+650 в района на с. Козаревец в междугарие Г.Оряховица - Джулюница по ж.п. линия София - Горна Оряховица - Варна при следните условия: Ремонтните работи ще се извършват при пълно прекъсване на движението на пътни превозни средства по път от уличната мрежа на с.Козаревец, свързващ селото с полски масиви и База „Държавен резерв”, за периода от 08.00 часа до 14.00 часа на 10.05.2018 г. Движението за пътни превозни средства ще бъде напълно прекъснато поради липса на обходен маршрут.