Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Информация относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение 26.04.2018 Информация относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение от "Био фрукто" ЕООД за изграждане на ново предприятие за преработка на плодове в УПИ I, кв.55 по плана на с. Козаревец.

Информация относно изясняване на обществения интерес към инвестиционно предложение