Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост 12.04.2018 Заповед №631 / 11.04.2018 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот частна общинска собственост, представляващ помещение, с площ 54.00 кв. м., находящо се в сграда (Старото читалище), изградена в урегулиран поземлен имот (УПИ) І, в кв. 63 по Подробен устройствен план на с. Козаревец, с предназначение за кафе аперитив.

Заповед №631 / 11.04.2018 г.