Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело 28.03.2018 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в законна сила на 16.03.2018 г. Решение № 66/23.03.2018 г. по административно дело № 716/2017 г., постановено от Административен съд - гр. Велико Търново, е отменена разпоредбата на чл.37, ал.1, т.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.     Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец  

Решение № 66/23.03.2018 г. по административно дело № 716/2017 г. по описа на Административен съд - Велико Търново