Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обява за инвестиционно предложение 13.03.2018 Обява за инвестиционно предложение от АГРОПРОЕКТ ЕООД, гр. Велико Търново за обособяване на площадка за съхраняване на отработени масла до последващото им предаване за оползотворяване.

Обява за инвестиционно предложение