Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покана за провеждане на обществено обсъждане 13.03.2018 На основание чл. 140 ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 44 ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол бюджета на Община Лясковец, КАНИМ жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на: ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчет на бюджет 2017 година. Уважаеми госпожи и господа, На 20 март 2018 година /вторник/ от 17:30 часа в залата на Община Лясковец, ет.1, ще се проведе публично обсъждане, на което ще направим отчет за предоставените публични услуги, реализираните проекти и направените инвестиции. Водени от убеждението, че както разработването и приемането, така и отчитането на общинския бюджет, трябва да бъдат с активното участие на цялата общественост, Ви очакваме и се надяваме на дискусия.   Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет - Лясковец