Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение относно организацията на движението и условията за бързо и сигурно придвижване по пътната и уличната мрежа 01.03.2018 Община Лясковец, напомня на гражданите за следното: За осигуряване на нормална проходимост по улиците и тротоарите на град Лясковец през зимния период на 2017-2018 година в гр. Лясковец, със заповед № 2112 / 27.11.2017 г. на Кмета на Общината е наредено: 1. Да не се паркират по тротоарите и уличните платна пътни превозни средства на физически и юридически лица. При крайна необходимост или при липса на друга възможност паркирането да бъде само от едната страна на платното; 2. Ръководителите на фирми, учреждения и други да организират незабавно почистване на падналия сняг по тротоарите, като го складират в близост до бордюра; 3. Управителите или председателите на управителните съвети на етажната собственост, и собствениците на недвижими имоти при снеговалеж да организират и почистват тротоарите пред жилищните блокове, кооперации и частни домове, да се погрижат за премахването на ледените висулки, които висят от сградите. 4. За предотвратяването на реална опасност от произшествия при пързалянето на деца през зимния период е забранено ползването на всички улици на града за пързаляне, освен следните: - ул. ”Георги Бенковски” – без излизане на ул. ”Трети март” - ул. ”Велчова завера” – без излизане на ул. ”Георги Раковски” - пътя от Манастира – без излизане на ул. ”Манастирска” - алеите в Голям и Малък градски паркове.   При констатиране на нарушения относно осигуряване на нормална проходимост на улиците и другите задължения по Заповедта на Кмета, нарушителите ще носят административно-наказателна отговорност и ще бъдат съставени актове, на основание чл. 97 от Наредбата за осигуряване и поддържане на обществения ред в Община Лясковец, при които са налагат глоби в размер до 500 лв.