Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Статут на Областен конкурс за рисунка „Фолклорните традиции в моя роден край” 12.02.2018 Място на провеждане: гр. Лясковец Музей на гурбетчийското градинарство   Организатори: Областна администрация - Велико Търново, Община Лясковец Тема: „Празници и ритуали” Рисунки и илюстрации, изобразяващи характерните традиции и празнични обреди в родния край.   Цели: 1. Да се стимулира развитието на детското творчество, наблюдателност и въображение. 2. Възможност за изява на творческата индивидуалност на учениците. 3. Утвърждаване на фолклорните традиции и специфични обичаи в ценностната система на учениците, приобщаване към местните традиционни празници, запознаване с богатството на българския бит, фолклор и култура.   Условия за участие: 1. Конкурсът се провежда всяка година. 2. В конкурса могат да участват ученици от І до ХІІ клас. 3. Учениците, участващи в конкурса ще бъдат оценявани в три възрастови групи: І група - І-ІV клас; ІІ група - V-VІІІ клас; ІІІ група - ІХ-ХІІ клас. 4. Ще се приемат творби с размер по избор - А4 или А3 - живопис, графика или приложно изкуство. 5. Всеки участник може да представи до три творби. 6. На гърба на творбите задължително да е написана следната информация: - трите имена на участника; - възраст, клас, училище; - точен адрес и телефон за връзка; - наименование на творбата; 7. Участвалите в конкурса творби ще бъдат експонирани в изложба.   Оценяване: 1. Експертната комисия, която ще оценява творбите е в състав до пет члена, с председател представител от Областна администрация - Велико Търново. 2. В състава на комисията се включват представители на Областна администрация - В. Търново и Община Лясковец. 3. Присъждат се по една награда за І, ІІ и ІІІ място в различните възрастови групи. За учениците от І до VІІІ клас са осигурени предметни награди и грамоти. А за ІХ - ХІІ клас грамоти и парични награди: І място - 50 лв ІІ място - 30 лв ІІІ място - 20 лв Ще бъде връчена и Специална награда на кмета на Общината и Специална награда на областния управител. Отличените автори ще получат грамоти за участие. 4. Наградите се връчват при откриване на изложбата, до края на месец май, на специална церемония.   Допълнителни условия: 1. Представените творби не се връщат на участниците. 2. Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят творбите си до 11 май. 3. Срок за класиране на творбите - 18 май. 4. Отличените в конкурса участници ще бъдат уведомени, за да присъстват на откриването на изложбата и награждаването.   Адрес за приемане на творбите: гр. Лясковец 5140 Община Лясковец пл. „Възраждане” 1 стая 22 Марияна Крумова, гл.специалист „Култура и вероизповедания”