Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за влязло в сила решение по административно дело 06.02.2018 Председателят на Общински съвет - Лясковец, на основание чл. 22 ал. 2 от ЗМСМА съобщава, че с влязло в сила на 25.01.2018 г. Решение № 544/08.01.2018 г. по административно дело № 785/2017 г. постановено от Административен съд - гр. Велико Търново, е отменена разпоредбата на чл.32, ал.1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество.   Даниела Арабаджиева Председател на Общински съвет – Лясковец  

Решение № 544/08.01.2018 г. по административно дело № 785/2017 г. по описа на Административен съд - Велико Търново