Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съвети на пожарната за зимния сезон 02.02.2018 Статистиката, от започване на отоплителния сезон до момента сочи, че най-често пожарите се предизвикват от печки на твърдо гориво. Прехвръкнала искра или пък затлачен комин, в който се възпламеняват сажди, често водят го огромни трагедии и отнемат човешки животи. За да избегнете възникването на пожар в дома си, не ползвайте нестандартни отоплителни уреди, не ги оставяйте без наблюдение и спазвайте противопожарните изисквания и указанията за безопасна експлоатация. Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Г. Оряховица обръща внимание на основните правила, които трябва да се спазват през отоплителния сезон за недопускане на пожари:   ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ОТОПЛИТЕЛНИ И НАГРЕВАТЕЛНИ УРЕДИ: - никога не оставяйте включени уреди без наблюдение! - при напускане на дома или офиса още веднъж се убедете, че сте изключили уредите. - не използвайте нестандартни и саморъчно направени уреди! - изучавайте и стриктно спазвайте инструкциите за експлоатация на производителя! - при необходимост от ремонт на електрически уреди и съоръжения се доверявайте само на специалисти. - включете електроуредите само към силови токови кръгове с подходящо за целта сечение на проводниците. - знайте, че няма електроуреди, които могат да ви служат безопасно вечно. След изчерпване на лимита им за годност те губят своята надеждност и безопасност.   ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО: Използването на отоплителни и нагревателни уреди е широко застъпено днес, като често се подценява пожарната им опасност. За тяхната безопасна експлоатация също е необходимо съобразяването с инструкциите на производителя. Горивните камери на такива уреди са изчислени на определен тип гориво и при ползването на друг вид, по-високо калорично, стените на печките прогарят. Недопустимо е ползването на самоделни отоплителни уреди за твърди горива! Още при инсталирането на отоплителни уреди на твърдо гориво трябва да се спазват следните изисквания: - отстояние от горими предмети не по-малко от 80 см. Стената зад печката НЕ трябва да се облицова с горими материали. - задължително поставяне на негорима подложка с прагове от четирите страни на уреда с размер 30 см отпред и по 20 см отстрани на уреда. - стабилно укрепване на димотводните тръби / кюнците /. Отворите към комина трябва да се затварят със стандартно изработени ламаринени капаци.   ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТЕЧНО ГОРИВО /НАФТА/: Нафтата е висококалорично гориво. Безопасното и ползване трябва да бъде съобразено с високата и пожарна опасност като леснозапалима течност. Не по-малко опасни са нагретите пари, което може да доведе до взрив. Нафтовите печки трябва да са устроени върху негорими подложки с вертикални прагове от всички страни. Внимателно трябва да бъде следена изправността на дозаторите, спирателната и контролно-измервателната арматура, термозащитата и автоматиката на уреда. Не бива да се допускат нарушения на целостта /прогарания/ на стените на разходния резервоар и на горивната камера. Недопустимо е зареждането с гориво на неизстинала нафтова печка поради нагретите пари в горивната камера. При разливане на гориво незабавно нагрятата течност около резервоара и печката, същото трябва да бъде отстранено. Използваните за отопление стандартни нафтови печки. ВАЖНО! В жилищата трябва да се съхранява нафта само за ежедневни нужди. За безопасно съхранение трябва да се използват херметично затварящи се съдове, които не се наелектризират.   ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ГАЗОВО ГОРИВО /ПРОПАН – БУТАН/: Дейностите по устройването и техническото поддържане на газовите отоплителни уреди трябва да се извършва само от специалисти. Експлоатацията им следва да се осъществява само след предварително обучение от лица над 14 годишна възраст. Важно правило за ползването им е постоянният контрол за техническата изправност на съоръженията - автоматиката, вентилите и др., осигуряващи нормална работа. Необходимо е уредите да са стандартно изпълнение и в никакъв случай да НЕ се използват газови устройства и бутилки със съмнителен произход. Отопляваните с газови печки помещения задължително трябва да са с постоянна естествена вентилация. Недопустимо е устройването и съхранението на газови бутилки в бани и спални, в помещения под кота нула/мазета,шахти и др./, в близост до печки, радиатори и каквито и да е източници на топлина, както и на места с пряко слънчево греене, в гаражи, общи тавани и стълбища. Нарушаването на херметичността на газопроводите /маркучите / с изтичане на газ в затворено пространство е изключително опасно. С цел установяване на течове на газ у нас към пропан-бутана се добавя мирис на чесън. В случай, че усетите такава миризма, веднага затворете вентилите и започнете проветряване на помещението!   АКО ИМАТЕ БЛИЗЪК ИЛИ СЪСЕД, КОЙТО Е ТРУДНОПОДВИЖЕН ИЛИ БОЛЕН И ПРЕКАРВА ПО-ГОЛЯМАТА ЧАСТ ОТ ВРЕМЕТО СИ САМ: - обезопасете в противопожарно отношение дома или окажете съдействие за това; - особено важно е осигуряването на възможност за незабавна телефонна връзка с телефон 112; - при пушачи трябва да бъдат осигурени специални негорими съдове за събиране на угарки; - използваните отоплителни уреди да са стандартни и да бъдат поставени на безопасно разстояние от покривката на леглото, завивките и други горими материали; - всички отоплителни уреди трябва да са стабилно укрепени; - подменете амортизираните и морално остарелите електро и отоплителни уреди и съоръжения с такива със съвременни средства за защита; - с времето изолацията на стари електрически шнурове се износва и оголените или прогорели места могат да станат източник на запалване. Подменете ги с нови.   РСПБЗН - Горна Оряховица призовава: Граждани, спазвайте правилата за пожарна безопасност! Не позволявайте пожар да унищожи имуществото Ви или да бъде причина за смъртта на вашите деца и близки. Ако възникне пожар във Вашия дом или имот, обадете на телефон 112 и изчакайте екипите на "Пожарна безопасност и защита на населението" на безопасно разстояние.