Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед във връзка с ползването на имоти с НТП "полски път" 19.01.2018 Заповед № 264 / 18.01.2018 г. за допълване на Заповед № 2045 / 20.11.2017 г. във връзка с ползването на имоти с начин на трайно ползване "полски път" в землището на с. Добри дял.

Заповед № 264 / 18.01.2018 г.