Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покана за провеждане на обществено обсъждане на проект за Бюджет 2018 02.01.2018 На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 84, ал.6 от Закона за публичните финанси   КАНИМ   Жителите на Община Лясковец, представители на бизнеса и неправителствените организации на обществено обсъждане на: Проект за бюджет 2018 година Обсъждането ще се проведе на 11. 01. 2018 година /четвъртък/ от 17:30 часа в залата на Община Лясковец - етаж 1.   Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА, КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ