Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост 22.12.2017 Заповед №2424 / 22.12.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години на част от имот публична общинска собственост, представляващ терен в УПИ V - за павилиони и озеленяване в кв. 26 по ПУП на гр. Лясковец.

Заповед №2424 / 22.12.2017 г.