Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот частна общинска собственост 13.11.2017 Заповед №2001 / 13.11.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 стопански години на имот частна общинска собственост №177003, находящ се в землището с. Добри дял.

Заповед №2001 / 13.11.2017 г.