Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 20.10.2017 Заповед №1774 / 19.10.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот №2393, за който е отреден УПИ XI, в кв. 10 по ПУП - ПР на гр. Лясковец, с административен адрес: ул. "Стефан Калинов" 4.

Заповед №1774 / 19.10.2017 г.