Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост 25.07.2017 Заповед №1214 / 17.07.2017 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост, представляващ имот № 236018 по КВС на землището на с. Добри дял.

Заповед №1214 / 17.07.2017 г.