Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост 10.04.2017 Заповед №576 / 10.04.2017 г. за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост представляващи УПИ XXV-2528 и XXIV-2528, кв. 106 по ПУП - ПР на гр. Лясковец.

Заповед №576 / 10.04.2017 г.