Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от обект публична общинска собственост 24.04.2013 Заповед №863 / 22.04.2013 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от обект публична общинска собственост, представляващ помещение с площ 17.40 кв.м (бивш зъболекарски кабинет), находящ се на втори етаж, в сградата на СОУ „Максим Райкович” - корпус І, построена в урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за училище, в кв. 81 по Подробния устройствен план (ПУП) - план за регулация на гр. Лясковец.

Заповед №863 / 22.04.2013 г.