Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на СМР по проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец” 20.03.2012 Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници по процедура за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: „Упражняване на строителен надзор на СМР по проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец”, ще се състои на 26.03.2012 год. (понеделник) от 11:00 часа в Залата на общинския съветник на община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1.