Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Сдружение "МИГ Лясковец - Стражица" обявява открит конкурс за избор на външни експерти и оценители на проекти към стратегия за местно развитие 26.01.2012 Сдружение "Местна инициативна група "Лясковец-Стражица" с територия на прилагане на Лидер - общините Лясковец и Стражица на основание Заповед №СМР-03/13.01.2012г. на изпълнителния директор на Сдружение "Лясковец - Стражица" и във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти и оценители по прилагане на Стратегия за местно развитие и за участие в техническа оценка на проектни предложения подадени към МИГ "Лясковец - Стражица", прилагаща Стратегия за местно развитие по ос 4 Лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 год., обявява открит конкурс за избор на външни експерти и оценители на проекти към стратегията за местно развитие.

Обява за открит конкурс за избор на външни експерти и оценители на проекти към стратегия за местно развитие