Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Отваряне на ценово предложение по процедура с предмет „Избор на финансова институция за предоставяне на кредитна линия на Община Лясковец за финансиране на разходи по проекти по Оперативни европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетните 2011 - 2013 години” 27.10.2011 На 01.11.2011 г. от 9:00 часа в Заседателната зала на Община Лясковец в сградата на общината на адрес: гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1 ще бъде отворено ценовото предложение (Плик № 3 Предлагана цена) на участника подал оферта за участие в открита процедура с предмет „Избор на финансова институция за предоставяне на кредитна линия на Община Лясковец за финансиране на разходи по проекти по Оперативни европейски програми, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетните 2011 - 2013 години”.