Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за началото на гроздоберната кампания в община Лясковец 28.09.2011

ЗАПОВЕД
№ 1604 / 28.09.2011 г., гр. Лясковец
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 22 б от Закона за виното и спиртните напитки,  
ОБЯВЯВАМ
Началото на гроздоберната кампания в Община Лясковец да бъде, както следва:   1. Всички бели винени сортове и сорт Памид - след 21 септември 2011 г. 2. Всички червени сортове - след 26 септември 2011 г.   Настоящата заповед се издава във връзка с писмо с Вх. № ИП-01-4471 / 26.09.2011 г. от началника на Териториалното звено на Изпълнителната агенция по лозата и виното гр. Плевен.     ГЕОРГИ ПЕТРОВ - ВР. И. Д. КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ (съгласно Решение № 714 / 21.09.2011 г. на Общински съвет Лясковец)