Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Изготвен е ред за своевременно обработване на заявленията за издаване на нови лични карти 31.08.2011 Уважаеми граждани на община Лясковец, Уведомявамe Ви, че с оглед на предстоящите местни избори и избори за президент на Република България и предвид увеличаване броя на заявленията за издаване на нови лични карти, в СДВР и ОДМВР е изготвен ред за своевременно обработване на заявления, постъпили при организиран прием. СДВР и ОДМВР разполагат с мобилни екипи за приемане и издаване на лични документи на граждани живеещи на отдалечени места, трудноподвижни граждани и на възрастното население.