Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за образуване на избирателни секции на територията на община Лясковец 24.08.2011

ЗАПОВЕД 
№ 1282 / 16.08.2011 г.
гр. Лясковец
На основание чл. 71, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Избирателния кодекс  
ОБРАЗУВАМ
  СЕДЕМНАДЕСЕТ ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ на територията на Община Лясковец във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове на общини и кметства и президент и вицепрезидент на Република България на 23 октомври 2011 година в Република България. Утвърждавам тяхната номерация и адрес, съгласно приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед. Настоящата заповед да се обяви на населението на общината чрез средствата за масово осведомяване и на таблото за обяви в сградата на Общинска администрация. Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Секретаря на Община Лясковец.   Д-р Ивелина Гецова КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ     Приложение №1   ПЪРВА СЕКЦИЯ НУ “Цани Гинчев“, ул. “Петър Оджаков“ №1   11377 - ул. ”Георги Бенковски” - цялата 11394 - ул. ”Трети март” - нечетни от № 27 до края (без 29, 31, 33) и четни от № 24 до края 14725 - ул. ”Павел Калянджи” - цялата 37157 - ул. ”Мусала” - цялата 45778 - ул. ”Добри Ганчев” - цялата   ВТОРА СЕКЦИЯ НУ “Цани Гинчев“, ул. “Петър Оджаков“ №1   08471 - ул. ”Велчова завера” - цялата 14862 - ул. ”Петър Оджаков” - цялата 01448 - ул. ”Ален мак” - цялата 04892 - ул. ”Божур” - цялата 08098 - ул. ”Добранка Камбурова” - цялата 11627 - ул. ”Г.С.Раковски” - цялата 24613 - ул. ”Ангел Беров” - цялата 29965 - ул. ”Калина” - цялата 33413 - ул. ”Люлин” - цялата 46142 - ул. ”Пролет” - цялата 30168 - ул. ”Кирил и Методий” - цялата 77219 - ул. ”Явор” - цялата   ТРЕТА СЕКЦИЯ НУ “Цани Гинчев“, ул. “Петър Оджаков“ №1   17974 - ул. ”Стойчо Куркев” - от № 15 до № 21 (до края) 55590 - ул. ”Стефан Поптонев” - № 15 ПЕТА СЕКЦИЯ Кино “Христо Ботев“, пл. “Възраждане“ №8   36573 - ул. ”Максим Райкович” - цялата 05092 - ул. “Бузлуджа” - нечетни от № 7 до № 19 и четни от № 2 до № 20 11394 - ул. ”Трети март” - нечетни от № 1 до № 21 и четни от № 2 до № 12 14605 - ул. ”Тодор Хрулев” - нечетни от № 1 до № 27 и четни от № 2 до № 32 24414 - ул. ”Ивайло” - цялата 45805 - ул. ”Д-р Иван Касабов” - нечетни от № 1 до № 7 и четни от № 2 до № 4 65810 - ул. ”Цани Гинчев” - цялата ШЕСТА СЕКЦИЯ Корпус I на СОУ “Максим Райкович“, пл. “Възраждане“ №7   43116 - ул. ”Оборище” - цялата 77270 - ул. ”Янтра” - цялата 17988 - ул. ”Манастирска” - цялата 30034 - ул. ”К-н дядо Никола” - цялата 45630 - ул. ”Р-н Петропаловски манастир” 45805 - ул. ”Д-р Иван Касабов” - нечетни от № 9 до № 31 (до края) и четни от № 6 до № 20 (до края) 62685 - бул. ”Христо Ботев” - целия 62858 - ул. ”Димо Минев” - цялата   СЕДМА СЕКЦИЯ Корпус I на СОУ “Максим Райкович“, пл. “Възраждане“ №7   14605 - ул. ”Тодор Хрулев” - нечетни от № 23 до края и четни от № 36 до края 15117 - ул. ”Д-р Петър Берон” - цялата 08019 - ул. ”Васил Левски” - нечетни от № 1 до № 55 и четни от № 4 до № 8 45716 - ул. ”Петър Караминчев” - цялата 46200 - ул. ”Никола Козлев” - нечетни от № 1 до № 7 и четни от № 2 до № 18 45380 - ул. ”Панайот Хитов” - цялата 52394 - ул. ”Стара планина” - цялата 62551 - ул. ”Хайдут Сидер” - цялата   ДЕВЕТА СЕКЦИЯ Корпус II на СОУ “Максим Райкович“, ул. “Манастирска“ №2   08005 - ул. ”Иван Камбуров” - цялата ДЕСЕТА СЕКЦИЯ НУ “Никола Козлев“, ул. “Никола Козлев“ №76   08019 - ул. ”Васил Левски” - нечетни от № 57 до № 83, четни от № 10 до № 30 и всички от № 159 до края 37068 - ул. ”Младост” - цялата 14979 - ул. ”Димо Кьорчев” - цялата 43284 - ул. ”Осогово” - цялата 46200 - ул. ”Никола Козлев” - нечетни от № 9 до № 57 и четни от № 20 до № 68 68223 - ул. ”Чумерна” - цялата 48893 - ул. ”Росица” - цялата 52180 - ул. ”Моско Москов” - цялата 15045 - ул. ”Добри Чинтулов” - цялата 40230 - ул. ”Недю Жеков” - цялата   ЕДИНАДЕСЕТА СЕКЦИЯ Клуб на пенсионера, ул. “Трети март“ №14   05092 - ул. ”Бузлуджа” - нечетни от № 27 до № 43 и четни от № 32 до № 86 62517 - ул. ”Хаджи Димитър” - цялата 70055 - ул. ”Шипка” - цялата 08262 - ул. ”Вихрен” - цялата 11394 - ул. ”Трети март” - нечетни от № 29 до № 33 и четни от № 14 до № 20 17974 - ул. ”Стойчо Куркев” - нечетни от № 1 до № 13 и четни от № 2 до № 16 (до края) 24445 - ул. ”Иван Вазов” - цялата 33408 - ул. ”Любен Каравелов” - цялата ДВАНАДЕСЕТА СЕКЦИЯ НУ “Никола Козлев“, ул. “Никола Козлев“ №76   01362 - ул. ”Акация” - цялата 01482 - ул. ”Ангел Кънчев” - цялата 08019 - ул. ”Васил Левски” - четни от № 32 до края и нечетни от № 85 до № 159 08396 - ул. ”Възраждане” - цялата 14917 - ул. ”Въстаническа” - цялата 24482 - ул. ”Димо Хранов” - цялата 40049 - ул. ”Марин Цонзаров” - цялата 40138 - ул. ”Марин Станчев” - цялата 46200 - ул. ”Никола Козлев” - нечетни от № 59 до края и четни от № 78 до края 62606 - ул. ”Хан Омуртаг” - цялата 65944 - ул. ”Цар Самуил” - цялата   ЧЕТИРИНАДЕСЕТА СЕКЦИЯ - с. Драгижево Читалище, ул. “Васил Левски“ №6   01362 - ул. ”Акация” - цялата 01448 - ул. ”Ален мак” - цялата 08019 - ул. ”Васил Левски” - цялата 08259 - ул. ”Витоша” - цялата 08262 - ул. ”Вихрен” - цялата 08396 - ул. ”Възрожденска” - цялата 11435 - ул. ”Георги Измирлиев” - цялата 24414 - ул. ”Ивайло” - цялата 30034 - ул. ”К-н дядо Никола” - цялата 30168 - ул. ”Кирил и Методий” - цялата 30243 - ул. ”Козлудуй” - цялата 04875 - ул. ”Малина” - цялата 40467 - ул. ”Мальовица” - цялата 77517 - ул. ”Мургаш” - цялата 43267 - ул. ”Осми март” - цялата 43325 - ул. ”Отец П. Хилендарски” - цялата 45363 - ул. ”Панайот Волов” - цялата 45380 - ул. ”Панайот Хитов” - цялата 45822 - ул. ”Пею К. Яворов” - цялата 45867 - ул. ”Пирин” - цялата 46142 - ул. ”Пролет” - цялата 48790 - ул. ”Рила” - цялата 48893 - ул. ”Росица” - цялата 52146 - ул. ”Сидер Войвода” - цялата 52341 - ул. ”Средна гора” - цялата 52394 - ул. ”Стара планина” - цялата 55470 - ул. ”Тракия” - цялата 60544 - ул. ”Филип Тотю” - цялата 62517 - ул. ”Хаджи Димитър” - цялата 62685 - ул. ”Христо Ботев” - цялата 77270 - ул. ”Янтра” - цялата 15878 - ул. ”Мизия” - цялата   ПЕТНАДЕСЕТА СЕКЦИЯ - с. Мерданя Читалище, пл. “Свобода“ №14   04844 - ул. ”Боаза” - цялата 04927 - ул. ”Бор” - цялата 07960 - ул. ”Васил Априлов” - цялата 08019 - ул. ”Васил Левски” - цялата 08250 - ул. ”Витоша” - цялата 08423 - ул. ”Върбан Георгиев” - цялата 14578 – бул. ”Свобода” - целия 14605 - ул. ”Детелина” - цялата 15309 - ул. ”Дунав” - цялата 24414 - ул. ”Ивайло” - цялата 30168 - ул. ”Кирил и Методий” - цялата 30260 - ул. ”Кокиче” - цялата 30301 - ул. ”Ком” - цялата 23427 - ул. ”Люляк” - цялата 36662 - ул. ”Опълченска” - цялата 36957 - ул. ”Мир” - цялата 37157 - ул. ”Мусала” - цялата 45377 - ул. ”Земеделска” - цялата 45867 - ул. ”Пирин” - цялата 45925 - ул. ”Иван Стоянов” - цялата 46142 - ул. ”Пролет” - цялата 48790 - ул. ”Рила” - цялата 48862 - ул. ”Розова долина” - цялата 52492 - ул. ”Стефан Караджа” - цялата 55227 - ул. ”Теменуга” - цялата 55511 - ул. ”Трети март” - цялата 62517 - ул. ”Хаджи Димитър” - цялата 62685 - ул. ”Христо Ботев” - цялата 68237 - ул. ”Чучура” - цялата ШЕСТНАДЕСЕТА СЕКЦИЯ - с. Козаревец Старото читалище, ул. “Васил Левски“ №36   01448 - ул. ”Хан Аспарух” - цялата 08098 - ул. ”Възраждане” - цялата 11702 - ул. “Градинарска” - цялата 05061 - ул. ”Бреза” - цялата 05219 - ул. “Зора” - цялата 14605 - ул. “Васил Левски” - цялата 14670 - ул. “Детелина” - цялата 15285 - ул. “Дружба” - цялата 17988 - ул. “Никола Камбуров” - цялата 22263 - ул. ”Здравец“ - цялата 22280 - ул. “Земеделец” - цялата 24503 - ул. “Цар Асен Първи“ - цялата 24983 - ул. “Цар Калоян” - цялата 30315 - ул. “Иван Вазов“ - цялата 30510 - ул. “Крайречна“ - цялата 33283 - ул. “Липа” - цялата 45394 - ул. “Захари Зограф“ - цялата 48845 - ул. “Роза” - цялата 48893 - ул. “Росица” - цялата 52038 - ул. ”Светлина” - цялата 52252 - ул. ”Славяни” - цялата 55453 - ул. ”Топола” - цялата 55614 - ул. “Трепетлика” - цялата 62623 - ул. ”Христо Ботев” - цялата 65975 - ул. ”Цветарска” - цялата 01362 - ул. ”Акация” - цялата 08125 - ул. ”Велико Търново” - цялата 15429 - ул. ”Доброволец” - цялата 00446 - ул. ”Изгрев” - цялата 15432 - ул. ”Ивайло” - цялата 24613 - ул. ”Божур” - цялата 30721 - ул. ”Кооперативана” - цялата 33235 - ул. “Латинка” - цялата 37068 - ул. ”Младост” - цялата 40244 - ул. ”Незабравка” - цялата 40258 - ул. ”Явор” - цялата 43181 - ул. ”Опълченска” - цялата 46142 - ул. ”Пролет” - цялата 46320 - ул. ”Простор” - цялата 55227 - ул. ”Теменуга” - цялата 55511 - ул. ”Трети март” - цялата 65810 - ул. ”Г. С. Раковски” - цялата 77270 - ул. ”Янтра” - цялата СЕДЕМНАДЕСЕТА СЕКЦИЯ - с. Добри дял Клуб под кметството, пл. “Възраждане“ №4   30497 - ул. ”Крайбрежна” - цялата 24997 - ул. ”Васил Левски” - цялата 45925 - ул. ”Победа” - нечетни от № 5 до № 11 и четни от № 6 до № 10 04892 - ул. ”Божур” - цялата 01362 - ул. ”Акация” - цялата 37174 - ул. “Витоша” - цялата 70024 - ул. “Шейново” - цялата 08512 - ул. “Вихър” - цялата 55511 - ул. “Трети март” - цялата 43181 - ул. ”Опълченска” - цялата 22321 - ул. “Зеленка” - цялата 37037 - ул. ”Зора” - цялата 33413 - ул. ”Люлин” - цялата 33235 - ул. ”Латинка” - цялата 68254 - ул. ”Чайка” - цялата 22252 - ул. ”Славяни” - цялата 45449 - ул. ”Патриарх Евтимий” - цялата 46334 - ул. ”Перуника” - цялата 08276 - ул. ”Владая” - цялата 14670 - ул. “Детелина” - цялата 55614 - ул. “Трепетлика” - цялата   ОСЕМНАДЕСЕТА СЕКЦИЯ - с. Добри дял Автоспирка, пл. “Възраждане“ №5   22263 - ул. ”Здравец” - цялата 52394 - ул. ”Стара планина” - цялата 48833 - ул. ”Росица” - цялата 48790 - ул. ”Рила” - цялата 04652 - ул. ”Балатон” - цялата 48831 - ул. ”Родопи” - цялата 04621 - ул. ”Баба Тонка” - цялата 27338 - ул. ”Надежда” - цялата 55453 - ул. ”Топола” - цялата 45870 - ул. ”Пирот” - цялата 52146 - ул. ”Сидер войвода” - цялата 45925 - ул. ”Победа” - нечетни от № 1 до № 3 и четни от № 2 до № 4 45822 - ул. ”Пею Кр. Яворов” - цялата 46142 - ул. ”Пролет” - цялата 01448 - ул. ”Ален мак” - цялата 24414 - ул. ”Ивайло” - цялата 24445 - ул. ”Иван Вазов” - цялата 60544 - ул. ”Филип Тотю” - цялата 05061 - ул. ”Бреза” - цялата 11377 - ул. ”Георги Бенковски” - цялата   ДЕВЕТНАДЕСЕТА СЕКЦИЯ - с. Джулюница Основно училище, ул. “Стефан Стамболов“ №1   14725 - ул. ”Стефан Стамболов” - цялата 05075 - ул. ”Брода” - цялата 46156 - ул. ”Мизия” - цялата 01482 - ул. ”Ангел Кънчев” - цялата 01506 - ул. ”Панайот Волов” - цялата 04902 - ул. ”Бойчо Огнянов” - цялата 04933 - ул. ”Боримечката” - цялата 14605 - ул. ”Цар Освободител” - от № 1 до № 17 15415 - ул. ”Роман” - цялата 30079 - ул. ”Витоша” - цялата 30497 - ул. ”Крайбрежна” - цялата 33338 - ул. ”Лозарска” - цялата 40141 - ул. ”Никола Й. Вапцаров” - цялата 43325 - ул. ”Отец П. Хилендарски” - цялата 46142 - ул. ”Пролет” - цялата 52525 - ул. ”Стефан Панев” - цялата 55316 - ул. ”Тодор Каблешков” - цялата 68014 - ул. ”Чавдар” - цялата 68103 - ул. ”Черковна” - цялата 04707 - ул. ”Бачо Киро” - цялата 08019 - ул. ”Васил Левски” - цялата 08108 - ул. ”Филип Тотю” - цялата 11257 - ул. ”Сиракова” - четни от № 16 до № 30 и нечетни от № 27 до № 35 14605 - ул. ”Цар Освободител” - от № 6 до № 20 15401 - ул. ”Колибарска” - нечетни от № 1 до № 25 и четни от № 2 до № 12 33408 - ул. ”Любен Каравелов” - цялата 37157 - ул. ”Мусала” - цялата 45586 - ул. ”П. Р. Славейков” - цялата 45822 - ул. ”П. К. Яворов” - цялата 45867 - ул. ”Пирин” - от № 44 до № 52 48831 - ул. ”Родопи” - цялата 52341 - ул. ”Средна гора” - цялата 62685 - ул. ”Христо Ботев” - нечетни от № 31 до № 79 и четни от № 38 до № 92 62774 - ул. ”Христо Смирненски” - нечетни от № 3 до № 19 и четни от № 2 до № 10 68117 - ул. ”Черни връх” - цялата 70055 - ул. ”Шипка” - цялата ДВАДЕСЕТА СЕКЦИЯ - с. Джулюница Основно училище, ул. “Стефан Стамболов“ №1   01571 - ул. ”Асен Златаров” - цялата 08293 - ул. ”Теменуга” - цялата 11257 - ул. ”Сиракова” - нечетни от № 1 до № 25 и четни от № 2 до № 14 11394 - ул. ”Трети март” - цялата 15401 - ул. ”Колибарска” - нечетни от № 15 до № 29 и четни от № 14 до № 24 22455 - ул. ”Захари Зограф” - цялата 33277 - ул. ”Царевец” - цялата 36734 - ул. ”Марица” - цялата 36779 - ул. ”Добрич” - цялата 43284 - ул. ”Осогово” - цялата 45867 - ул. ”Пирин” - нечетни от № 1 до № 43 и четни от № 2 до № 42 62685 - ул. ”Христо Ботев” - нечетни от № 1 до № 29 и четни от № 2 до № 34 62774 - ул. ”Христо Смирненски” - от № 14 до № 20 01381 - ул. ”Алеко Константинов” - цялата 01420 - ул. ”Ал. Стамболийски” - цялата 01512 - ул. ”Антон Страшимиров” - цялата 11377 - ул. ”Георги Бенковски” - цялата 11627 - ул. ”Г. С. Раковски” - цялата 11747 - ул. ”Геровец” - цялата 15062 - ул. ”Добруджа” - цялата 20027 - ул. ”Район ЖП гара” - цялата 22263 - ул. ”Здравец” - цялата 24414 - ул. ”Ивайло” - цялата 24445 - ул. ”Иван Вазов” - цялата 30483 - ул. ”Кочо Честименски” - цялата 48790 - ул. ”Рила” - цялата 55470 - ул. ”Тракия” - цялата 62517 - ул. ”Хаджи Димитър” - цялата 62743 - ул. ”Оборище” - цялата 66007 - ул. ”Цони Калчев” - цялата 77270 - ул. ”Янтра” - цялата