Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец кани всички жители и гости на град Лясковец на церемония за официално стартиране на строително - ремонтните работи 11.07.2011 Община Лясковец кани всички жители и гости на град Лясковец на церемония за официално стартиране на строително-ремонтните работи по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на град Лясковец чрез благоустрояване на обществени пространства”, финансиран по Оперативна програма „Регионално Развитие 2007 - 2013” със средства от Европейски фонд за регионално развитие и държавния бюджет на територията на Община Лясковец. Церемонията по обявяване старта на строително-ремонтните работи ще премине при следния ред: • Встъпителни думи от Кмета на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова и приветствия от официалните гости; • Църковен водосвет за успешен старт на строително-ремонтните дейности; • Официалната церемония по откриването на строителна площадка за СМР на обект „Благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец” финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-05/2009/010; • Мултимедийно представяне на проекта в Заседателна зала на Община Лясковец. Церемонията ще се проведе на 12 Юли 2011 г., 11:00 часа на площад „Възраждане” пред сградата на Община Лясковец.

Община Лясковец кани всички жители и гости на град Лясковец на церемония за официално стартиране на строително - ремонтните работи