Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СМР на обект: Благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец 03.05.2011 Отварянето на ценовите предложения на допуснатите участници по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР на обект: „Благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец”, ще се състои на 09.05.2011 год. (понеделник) от 10:00 часа в Залата на общинския съветник с сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1.

Община Лясковец отваря ценовите предложения по процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: СМР на обект: Благоустрояване на обществени пространства в град Лясковец