Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покана информационна среща/прес-сконференция за официално представяне на проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец” 18.04.2011 Община Лясковец и екипа по проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец” Ви кани на информационна среща/прес-конференция за официално представяне на проект „Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ „Цани Гинчев”, НУ „Никола Козлев” и детска ясла „Мир” гр. Лясковец” финансиран по Оперативна програма „Регионално Развитие 2007 - 2013” със средства от Европейски фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България. Информационната среща ще се проведе на 20 Април 2011 г., 11:00 часа в Заседателната зала на Община Лясковец, пл. „Възраждане” №1, с участието на общинското ръководство, екипа за управление на проекта, директорите на образомателните институции и други заинтересовани страни.