Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за утвърждаване формулите за разпределение на средствата за издръжка на училищата и детските градини 28.02.2011

Заповед № 328 / 28.02.2011 г.
  На основание чл. 44 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание подписаните от директорите и счетоводителите на училищата и детските градини на територията на Община Лясковец протоколи от проведените срещи  
УТВЪРЖДАВАМ
 
Формулите за разпределение на средствата по единните разходни стандарти за издръжка, както следва:     1. на един ученик за училищата -   а. Средствата ще бъдат разпределени в съотношение 97% към 3%. На училище по 97% от полагащата се издръжка и 3% резерв за нерегулярни разходи, от получаваната субсидия в размер на 100% от определената в закона за държавния бюджет на РБ за 2011 г.   б. Резерва ще се изразходва за:   - нерегулярни разходи   - остатъка след 15.11.2011г. ще бъде разпределен пропорционално на средствата по утвърдената формула.   в. Промените в броя на учениците и полагащите се средства ще се отразяват в началото на всеки месец, следващ отчетното тримесечие.     2. на едно дете за детските градини -   а. Средствата ще бъдат разпределени в съотношение 97% към 3%. На градина по 97% от полагащата се издръжка и 3% резерв за нерегулярни разходи, от получаваната субсидия в размер на 100% от определената в закона за държавния бюджет на РБ за 2011 г.   б. Резерва ще се изразходва за:   - изплащане на обезщетения на персонала   - остатъка след 15.11.2011 г. ще бъде разпределен пропорционално на средствата по утвърдената формула.   в. Промените в броя на децата и полагащите се средства ще се отразяват в началото на всеки месец, следващ отчетното тримесечие.     Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.     д-р Ив. Гецова   Кмет на Община Лясковец