Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обяви по проект "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора" - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник" - фаза 3 25.01.2011 1. Обява по процедура за набиране изпълнители на социалните услуги: "Социален асистент" и "Домашен помощник"   2. Обява по процедура за набиране потребители на социалните услуги: "Социален асистент" и "Домашен помощник"   3. Прессъобщение

Обяви по проект "Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора" - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник" - фаза 3