This web site requires enabled JavaScript in order to work properly...

Заповед за откриване на процедура по сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2015-2016 г.

 

06.08.2015:
Заповед за откриване на процедура по сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за стопанската 2015-2016 г.

Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" - Велико Търново за откриване на процедура по сключване на споразумения за ползване на земеделски земи за всяко от землищата на територията на община Лясковец за стопанската 2015-2016 г.

Изтегли:
   Заповед № РД-14-131 / 05.08.2015 г. на Директора на ОД "Земеделие" - В. Търново